LIÊN HỆ

Thông báo thu thập Thông tin Cá nhân

Dữ liệu cá nhân và thông tin khác (gọi chung là “Dữ Liệu”) được cung cấp bởi Khách hàng tại website này sẽ được sử dụng bởi Bim Group và các đơn vị thành viên cho mục đích liên quan đến việc kinh doanh các sản phẩm bất động sản tại InterContinental® Residences Halong Bay (“Mục Đích”) và cho các hoạt động chào mời, xúc tiến, tiếp thị trực tiếp liên quan đến các dự án hiện tại và tương lại có liên quan đến Bim Group, trừ khi Quý Khách hàng diễn đạt khác đi một cách rõ ràng. Dữ Liệu của Quý Khách hàng có thể được chuyển tiếp cho các đại diện bán hàng, luật sư, ngân hàng, tổ chức tài chính, đơn vị bảo hiểm của chúng tôi và những người khác tham gia vào quá trình triển khai hoặc tổ chức các giao dịch bán hàng tại Việt Nam. Vui lòng xác nhận sự chấp thuận của Quý Khách hàng bằng việc đánh dấu vào ô dưới đây.

Quý Khách Hàng có quyền yêu cầu tiếp cận và điều chỉnh các dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng mà chúng tôi đang lưu giữ. Nếu Quý Khách Hàng muốn tiếp cận hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng mà chúng tôi đang lưu giữ, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng văn bản tới địa chỉ :Tầng 2, Tòa nhà Hanoi Aqua Central, số 44 Đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội. Người nhận: Giám đốc Phòng Kinh doanh và tiếp thị.